Dobíjecí stanice a povinnosti provozovatelů – 2. část

20. 12. 2022, Elmobi s.r.o.

Vedle povinností provozovatelů dobíjecích stanic vyžadovaných např. živnostenským zákonem, o kterých se pojednávalo v předchozím článku, se na provozovatele dobíjecích stanic vztahují zejména povinnosti dle zákona o pohonných hmotách.

Na koho se povinnosti nevztahují?

Dále uvedené povinnosti se nevztahují na:

  • a) bezúplatné dobíjecí stanice nepodnikajících fyzických osob,
  • b) dobíjecí stanice v odběrném místě bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek určené výhradně pro jejich členy,
  • c) dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW určená pro motocykly.

Zjednodušeně se tedy dá říci, že povinnosti dle zákona o pohonných hmotách dopadají na podnikající subjekty a zpoplatněné dobíjecí stanice. Své povinnosti si však musí pohlídat ale také např. profesní komory či různé spolky přátel atd., které poskytují třeba i bezplatné dobíjecí stanice pro své členy. Na druhou stranu se povinnostem např. vyhne společenství vlastníků jednotek, které zpoplatní provoz dobíjecí stanice svým členům.

Evidence dobíjecích stanic

Evidenci dobíjecích stanic vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Registrovat se do této evidence můžete na této webové stránce. Do této evidence se zapisují všechny dobíjecí stanice, tzn. tedy i ty, které nejsou veřejně přístupné. Veřejně dohledatelné jsou v této evidenci jen veřejně přístupné dobíjecí stanice.

Zákon taxativně uvádí povinně ohlašované údaje (např. vlastník, adresa, výkon atd.) do evidence.

Ohlašovací povinnost do evidence dobíjecích stanic má každý vlastník dobíjecí stanice před prvním uvedením do provozu.

Povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic

Provozovatel má povinnost zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice s vozidlem, zejména označit jednotným štítkem dobíjecí stanici.

Provozovatel je dále povinen zajistit soulad s vyhláškou o technických požadavcích na stavby (jedná se zejména o technické specifikace dobíjecích stanic) a českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením. Tato konkrétní povinnost však neplatí pro dobíjecí stanice uvedené do provozu před 18.11.2017.

Všichni provozovatelé jsou dále povinni:

  • a) každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje o celkové spotřebě elektřiny dobíjecí stanice,
  • b) uvést telefonní kontakt na dobíjecí stanici pro případ řešení problémů.

Provozovatelé veřejně přístupných dobíjecích stanic mají navíc povinnost:

  • a) zveřejnit účtovanou cenu za kWh,
  • b) umožnit jednorázové dobití vozidla každému bez nutnosti dalších smluvních závazků,
  • c) do 30 dnů od zprovoznění předat Ministerstvu dopravy způsoby autorizace či platební metody na dobíjecí stanici.

Nesplněním výše uvedených požadavků se provozovatel dobíjecí stanice dopouští přestupku, přičemž sankce se podle míry závažnosti šplhají až k milionům korun.

Další články
pozadí

Zaujal vás článek? Napište nám zpětnou vazbu!Odesláním souhlasíte se zpracování osobních údajů.

Poradenství v oblasti elektromobility

Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 441/8
370 10 České Budějovice

  • 771 253 371
  • info@elmobi.cz
Elmobi © 2024