Dobíjecí stanice a povinnosti provozovatelů – 1. část

24. 11. 2022, Elmobi s.r.o.

Dle zákona o pohonných hmotách je dobíjecí stanicí „kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto zařízení“.

Dobíjecím bodem je „zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo“.

Někteří výrobci dobíjecí stanic prodávají dobíjecí stanice se dvěma dobíjecími body. Jaké jsou výhody?

 • a) Nižší náklady než v případě pořízení 2 samostatných dobíjecích stanic 1 dobíjecím bodem.
 • b) Potřeba přitažení jen 1 přívodního kabelu.
 • c) Úspora místa.
 • d) Možnost čerpání dotace na 2 dobíjecí body u žadatelů rodinných domů.

Zákon pak dále člení dobíjecí body na:

 • a) běžný dobíjecí bod (AC dobíjecí stanice),
 • b) vysoce výkonný dobíjecí bod (zpravidla DC dobíjecí stanice).

Veřejně přístupná dobíjecí stanice je definována:

 • a) pozitivně jako dobíjecí stanice na dodávku elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup“,
 • b) negativně jako dobíjecí stanice, kterou:
  • i. výrobce vozidel provozuje výhradně pro účely dobíjení elektrických vozidel své vlastní výroby,
  • ii. využívá provozovatel dobíjecí stanice výhradně za účelem dobíjení elektrických vozidel pro svou potřebu, své podnikání nebo pro potřebu svých zaměstnanců (a zároveň však předmětem podnikání nesmí být služby dobíjení elektrického vozidla),
  • iii. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro účely jejich prodeje (a zároveň není přístupná veřejnosti),
  • iv. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných vozidel (a zároveň není přístupná veřejnosti).

Z této definice vyplývá, že veřejně přístupnou dobíjecí stanicí je např. i ta, kterou společnost sice z valné většiny využívá pro své zaměstnance, ale zároveň z ní může dobíjet i třetí osoba.

Volná živnost

Provozování veřejně přístupné dobíjecí stanice (logicky zpravidla zpoplatněné) lze zařadit pod živnost volnou - „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“. Pro získání živnostenského oprávnění k živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky požadované živnostenským zákonem, tzn. plnou svéprávnost a bezúhonnost. Živnost volná spadá do ohlašovacího režimu, tzn. za splnění podmínek smí být provozována na základě ohlášení u živnostenského úřadu.

Licence

Energetický zákon explicitně říká, že na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice není potřeba licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem pro podnikání v energetických odvětvích.

Stavební zákon

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem, splňující podmínky zvláštního právního předpisu. Běžným dobíjecím bodem jsou dle zákona o pohonných hmotách myšleny AC dobíjecí stanice do výkonu 22 kW včetně

Další články
pozadí

Zaujal vás článek? Napište nám zpětnou vazbu!Odesláním souhlasíte se zpracování osobních údajů.

Poradenství v oblasti elektromobility

Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 441/8
370 10 České Budějovice

 • info@elmobi.cz
Elmobi © 2024