Dotace na dobíjecí stanice

13. 7. 2023, Elmobi s.r.o.

Dotace na pořízení a instalaci dobíjecí stanice je v současné době umožněna pouze pro rodinné a bytové domy.

Společné rysy

Výše podpory činí max. 50 % celkových přímých realizačních výdajů.

Instalovány mohou být pouze dobíjecí stanice s dynamickým řízením výkonu. Tedy takové stanice, které využívají pouze tolik elektřiny, kolik je jí v dané chvíli na odběrném místě k dispozici. U výrobců dobíjecích stanic se setkáte také s pojmy: Smart Meter, Power Boost, Power Steering atd. V zásadě se jedná o řídicí modul, která „hlídá“, aby nedocházelo k vybavení jističe v odběrném místě z důvodu překročení celkového sjednaného příkonu.

Žadatel nesmí zapomenout, že dobíjecí stanice musí být umístěna na pozemku, který přísluší (vlastnictví, nájem) k rodinnému nebo bytovému domu žadatele. Další omezující podmínkou je to, že dobíjecí stanice nesmí být veřejně přístupná. Pokud se tedy dobíjecí stanice nachází v místech, kam může se svým autem přijet veřejnost, je třeba tuto dobíjecí stanici vybavit nějakou autentizační funkcí (RFID karta, čip, klíček atd.).

Pro získání dotace je potřeba zpracovaná projektová dokumentace oprávněnou osobou.

Co je hrazeno z dotace? Především tedy samotné pořízení dobíjecí stanice, její instalace a dále potřebné příslušenství (jističe, proudové chrániče, přívodní kabely, výkopové práce). Hrazena však není potřebná revizní zpráva. Pozor je třeba si dát na případné zřízení parkovacího místa, na jehož náklady na zřízení se dotace nevztahuje!

Nelze čerpat dotaci samostatně jen na dobíjecí stanice, ale vždy ve spojení s dalším opatřením podporovaným v dotační výzvě, konkrétně s: A-zateplení; B-novostavba; C1-výměna zdroje tepla; C2-příprava teplé vody; C3-FVE systémy; C4-větrání; u bytových domů ještě včetně kategorie C5-využití tepla z odpadní vody.

Kombinační bonus je zajímavý benefit ve výši 10.000,-Kč, o kterou se zvýší dotace, pokud plánujete také využít dotace na další podporovaná opatření jako např. na fotovoltaické systémy.

Rodinné domy

Kdo je žadatelem? V první řadě je jím především vlastník. Dále vedle stavebníka jím za určitých podmínek může být nabyvatel nového rodinného domu či osoba svědčící právo stavby. Žadatelem tedy mohou být i obchodní společnosti za předpokladu, že koneční příjemci ve společnosti jsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů.

Jednotková výše podpory je 15.000,-Kč na 1 rodinný dům.

Bytové domy

Výše podpory na 1 dobíjecí bod činí 25.000,-Kč, přičemž dotaci je možno získat maximálně na tolik dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě.

Žadatelem o podporu je zejména vlastník, stavebník a SVJ bytového domu a dále také pověřený vlastník bytové jednotky. Stejně jako u rodinných domů platí, že žadatelem mohou být obchodní společnosti, pokud koneční příjemci ve společnosti jsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů.

Další články
pozadí

Zaujal vás článek? Napište nám zpětnou vazbu!Odesláním souhlasíte se zpracování osobních údajů.

Poradenství v oblasti elektromobility

Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 441/8
370 10 České Budějovice

  • 771 253 371
  • info@elmobi.cz
Elmobi © 2024