Nabíjecí stanice pro firmy

Vybudování dobíjecí stanice je často spojeno s nákupem elektroauta do firemní flotily. Podle typu podnikání a velikosti společnosti je možno zvažovat i o vybudování rychlodobíjecích stanic, které využijí zejména obchodní zástupci, či zpřístupnit dobíjecí stanici veřejnosti, na jejímž provozu by společnost mohla vydělávat.

Zásadně doporučujeme vybudování alespoň dvou dobíjecích bodů, jelikož náklady na zřízení dvou dobíjecích bodů ve vztahu k jednomu dobíjecímu bodu výrazně klesají. Zároveň je možné nastavit regulované nabíjení podle potřeby konkrétního dobíjecího bodu, kdy např. elektroauto obchodního zástupce je dobíjeno přednostně, zatímco elektroauto účetní se dobíjí během celé pracovní doby.

Zpravidla lze tedy ve firmách doporučit vybudování dobíjecí stanice o těchto parametrech:

  • alespoň dva dobíjecí body (může být jen na jednom stojanu)
  • možnost přeúčtovat zaměstnanci spotřebu elektřiny
  • autentizace (ověření a následné zpřístupnění) dobíjecí stanice čipem nebo kartou
  • možnost přivydělávat na provozu veřejně přístupné dobíjecí stanice
  • alternativně zvážit vybudování rychlodobíjecí stanice

Dobíjecí stanice v areálu firmy je vhodná i z důvodu zvyšujícího se počtu zákazníků, kteří uvítají i placené dobíjení jejich elektroaut během obchodní schůzky. V neposlední řadě vybudování dobíjecí stanice přináší pozitivní reklamu ve vztahu k snahám o dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Je vhodné připravit elektrické rozvody u AC dobíjecích stanic na dobíjecí výkon 22 kW, i když v prvních letech může být dobíjecí stanice nastavena jen na výkon 11 kW.

Přínosy dobíjecí stanice pro firmy

  • atraktivní benefit pro zákazníky či Vaše zaměstnance
  • zvýšení prestiže ve srovnání s konkurencí
  • řízený odběr elektřiny během procesu dobíjení
  • bezpečný, pohodlnější a rychlejší způsob dobíjení elektromobilů

Často kladené otázky


Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily může přinést mnoho výhod pro firmu, jako je zvýšení zájmu zaměstnanců o elektromobily, snížení nákladů na pohonné hmoty a zvýšení společenské odpovědnosti firmy v oblasti životního prostředí.

Nejvhodnější typ nabíjecí stanice závisí na počtu elektromobilů využívaných v rámci firmy, na rychlosti nabíjení, počtu nabíjecích míst a dalších faktorech. Je vhodné konzultovat s odborníkem.

Náklady na instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily se liší v závislosti na počtu stanic, výkonu, umístění a potřebné elektroinstalaci. V průměru se pohybují v rozmezí od několika desítek tisíc do stovek tisíc korun.

Pro zajištění dostatečné kapacity elektroinstalace pro nabíjecí stanice ve firmě je nutné provést předběžnou elektrotechnickou studii, která určí potřebný výkon a případné úpravy elektroinstalace.

Poradenství v oblasti elektromobility

Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 441/8
370 10 České Budějovice

  • info@elmobi.cz
Elmobi © 2024