Nabíjecí stanice pro rodinné domy

Většina uživatelů elektromobilu nabíjí svůj vůz ze standardní zásuvky. To s sebou přináší pomalé dobíjení a v případě nedostatečně dimenzovaných rozvodů i zvýšeného rizika vzniku nebezpečí během procesu dobíjení elektromobilu.
Dobíjecí stanice (wallboxy) jsou tedy z těchto důvodů vhodnější:

  • bezpečné dobíjení
  • možnost rychlého dobití baterie
  • zamezení výpadku proudu v domě pomocí lokální řídicí jednotky, která do dobíjecí stanice pustí jen takové množství proudu, kolik proudu je k dispozici v daném čase

Na výstavbu dobíjecí stanice je možné čerpat dotaci Nová zelená úsporám až ve výši 30.000 Kč na jeden dobíjecí bod.

V rodinném domě není často potřeba měřit a rozúčtovávat jednotlivá dobíjení, proto v rodinných domech stačí často instalovat základní verze wallboxů, které jsou levnější než wallboxy vybavené pokročilejšími funkcemi.

Do domácností dále doporučujeme instalovat wallbox s integrovaným kabelem, který je uživatelsky komfortnější než wallbox se zásuvkou.

Příprava elektrických rozvodů na dobíjecí výkon 22 kW na jedno dobíjecí místo je vhodná a námi doporučovaná, i když v prvních letech může být dobíjecí stanice nastavena jen např. na výkon 11 kW z důvodu úspory měsíčních nákladů za výši hlavního jističe či zkrátka z důvodu, že nabíječka v elektromobilu není schopná pojmout vyšší výkon.

Přínosy dobíjecí stanice pro rodinné domy

  • možnost čerpání dotace Nová zelená úsporám
  • řízený odběr elektřiny během procesu dobíjení
  • pohodlnější způsob dobíjení
  • rychlé dobíjení elektromobilu
  • bezpečné dobíjení elektromobilu

Poradenství v oblasti elektromobility

Instalace nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 1266
370 10 České Budějovice

  • 771 253 371
  • info@elmobi.cz
Elmobi © 2023