Nabíjecí stanice pro rodinné domy

Většina uživatelů elektromobilu nabíjí svůj vůz ze standardní zásuvky. To s sebou přináší pomalé dobíjení a v případě nedostatečně dimenzovaných rozvodů i zvýšeného rizika vzniku nebezpečí během procesu dobíjení elektromobilu.
Dobíjecí stanice (wallboxy) jsou tedy z těchto důvodů vhodnější:

  • bezpečné dobíjení
  • možnost rychlého dobití baterie
  • zamezení výpadku proudu v domě pomocí lokální řídicí jednotky, která do dobíjecí stanice pustí jen takové množství proudu, kolik proudu je k dispozici v daném čase

Na výstavbu dobíjecí stanice je možné čerpat dotaci Nová zelená úsporám až ve výši 30.000 Kč na jeden dobíjecí bod.

V rodinném domě není často potřeba měřit a rozúčtovávat jednotlivá dobíjení, proto v rodinných domech stačí často instalovat základní verze wallboxů, které jsou levnější než wallboxy vybavené pokročilejšími funkcemi.

Do domácností dále doporučujeme instalovat wallbox s integrovaným kabelem, který je uživatelsky komfortnější než wallbox se zásuvkou.

Příprava elektrických rozvodů na dobíjecí výkon 22 kW na jedno dobíjecí místo je vhodná a námi doporučovaná, i když v prvních letech může být dobíjecí stanice nastavena jen např. na výkon 11 kW z důvodu úspory měsíčních nákladů za výši hlavního jističe či zkrátka z důvodu, že nabíječka v elektromobilu není schopná pojmout vyšší výkon.

Přínosy dobíjecí stanice pro rodinné domy

  • možnost čerpání dotace Nová zelená úsporám
  • řízený odběr elektřiny během procesu dobíjení
  • pohodlnější způsob dobíjení
  • rychlé dobíjení elektromobilu
  • bezpečné dobíjení elektromobilu
Často kladené otázky


Ano, je možné instalovat nabíjecí stanici pro elektromobil v rodinném domě, pokud je splněna dostatečná kapacita elektroinstalace.

Počet nabíjecích stanic, které lze nainstalovat v rodinném domě, závisí na kapacitě elektroinstalace a na potřebách rodiny. Většinou se v rodinných domech instaluje jedna až dvě nabíjecí stanice.

Nejlepší poloha pro instalaci nabíjecí stanice je obvykle v blízkosti garáže nebo parkovacího místa pro elektromobil. Důležité je také umístění vzhledem k elektroinstalaci a snadnému připojení k elektrické síti.

Nejvhodnější typ nabíjecí stanice závisí na požadavcích rodiny, například na rychlosti nabíjení, kapacitě elektroinstalace a počtu elektromobilů, které se mají nabíjet. Většinou se v rodinných domech používají nabíjecí stanice s nižším výkonem a nižší cenou.

Cena instalace nabíjecí stanice v rodinném domě závisí na mnoha faktorech, jako je typ nabíjecí stanice, její výkon, umístění, potřebná elektroinstalace a další. Cena se pohybuje v desítkách tisíc korun.


Instalace dobíjecí stanice Etrel Inch Pro pro rodinný dům na Šumavě

Poradenství v oblasti elektromobility

Dodavatel nabíjecích stanic pro elektromobily | Elmobi.cz

Elmobi s.r.o.
Nemanická 441/8
370 10 České Budějovice

  • info@elmobi.cz
Elmobi © 2024